Basurerong Pinoy

Mga Samu't Saring Katha ng Isang Basurerong Pinoy, Anak Busabos at Alipin ng Kahibangan

Monthly Archives: Nobyembre 2010

Kung Sana Lata Na Lang Ito…

Noong binabasako ang poste ni Sir Pong sa Mizpah, natanongko sa aking isip: Saan kaya maaring maglagay ng lata sa karitonko?

Sa isang masipag na basurerong pinoy, ang lata ay isa na ring ginto para sa kanya. Lalo pa’t ang lata na ito ay puno ng tig-25 sintimo na pagmamahal.

Noon, nagawa na naming nag-ikot sa mga bahay-bahay upang humingi ng mga bote, lata at dyaro o mga kapirasong bakal upang ibenta namin para sa aming pamaskong handog sa mga kabataang kapuspalad na tulad namin.

Opo, isang dakilang adhikain ang pagpansin sa mga batang Anak-Basurero na pinangungunahan ng ating mga kapatid sa Dagupan City sa pamamagitan ng kanilang PASA LOVE Project.

Kaya, mahigit labinlimang taon na din ang lumipas nang ako’y nanghingi ng mga basura, muli ako’y naantig sa mga ganitong adhikain at ako’y taos-pusong nagsusumamo sa inyong mga pusong dakila na kung mayroon po kayong mga lata, bote, dyaryo o mga pira-pirasong bakal, ipunin ninyo sana at ibenta at ilaan ito bilang tulong sa PASA LOVE.

PASA LOVE

Anak Basurero

Kung sana lata na lang itong poste na ito at puno ng tig-25 sintimo…

Disclaimer:

Hindi po ako kasali sa organisasyong ito ngunit bilib ako sa kanilang dakilang adhikain.


Advertisements

Sa Ngalan ng mga Anak-Basurero…

Sa ngalan ng mga Anak Basurero sa Pilipinas, dumudulog po ang ilang mga

PASA LOVE

Anak Basurero

kababayan (kasama na ako diyan) sa dungawan ng inyong mga puso (at bulsa) na sana mangibabaw ang inyong pagkadakila at huwag ipagkait ang kunting ngiti sa mga batang Anak Basurero ngayong Pasko.

Saan ka man sa mundo basta aabutanka ng blog na ito, may naghihintay na oportunidad sa Perlas ng Silangan, hindi lang pagkakataon sa bisnis kundi oportunidad mong ipagpatuloy ang likas mong pagkakawang-gawa.

Sa bawat P100.00 pisos lang (ilang biente singko sintimos ba ‘yan?), makakalikha ka ng ngiti na aabot pa sa susunod na taon…

O, di kaya, ipamumod sa mga bata ang ilan sa mga iskul bag mo o anuman na maari nilang magamit upang maibsan naman ang isang sakong bigat na dala ng kanilang balikat.

Ito lang ang maitutulong ng Basurerong Pinoy.

Para sa karagdagang impormasyon, maaring pumasyal sa SERVE EASY-Serving God, Serving People.

Disclaimer:

Hindi po ako kasali sa organisasyong ito pero batid kong ganap na dakila ang kanilang adhikain…

%d bloggers like this: