Basurerong Pinoy

Mga Samu't Saring Katha ng Isang Basurerong Pinoy, Anak Busabos at Alipin ng Kahibangan

Paalala

Ang blog na ito ay isang personal blog kung saan ako ang sumusulat, nage-edit, nagrerebays at nagpapablis. Sa ngayon hindi ako humihingi ng pera o anumang bagay na kapalit ng isang katha na patungkol sa anumang produkto, kaganapan at serbisyo. Kung mayroon mang mga katha o artikulo tungkol sa isang produkto, kaganapan o serbisyo, ito’y nagawa dahil sa pantasako ay karapat-dapat na mailathala sa blog na ito at hindi bilang ‘endorsement’ o ano pa man. Kung ako man ay makatanggap ng isang bagay, ito’y hindi bigay sa akin–at hindi ko rin ito tatanggapin–bilang kapalit, kabayaran ng isang katha, patalastas o text link. Kung hindi rin maiiwasan, kalakip palagi ang paalala na ito’y gawa ng isang di dalubhasa at maaring alamin muna ang tungkol sa mga bagay mula sa mga kinauukulan.

Mga opinyon–pulitikal man, pang-ekonomiya, ispiritwal at iba pa–na nasulat sa blog na ito ay nagawa kong malaya na sa kahit anong oras wala akong tinanggap na suhol sa anumang porma–sikolohikal man, ispiritwal man, o emosyonal– na kapalit o bayad upang ako’y sumulat ng anuman na labag sa kalayaan o panghusga laban sa isang tao o pagkatao.

Lahat na komento o puna sa mga kathang nalathala sa blog na ito ay opinyon ng nagkomento at manatiling sa kanya ang mga komento at hindiko responsibilidad ang mga ito. Gayun pa man, mayroon akong  karapatang i-rebays, i-edit o alisin ang anumang komento na sa palagayko ay lumalabag sa karapatang-pantao o lantarang patama sa isang pagkatao.

Sa anumang oras, kung may mga katha na nalathala dito na sa palagay ninyo ay lumalabag sa karapatang pantao o makapanira ng pagkatao, maari lamang po na ipagbigay alam sa akin sa pamamagitan ng paggamit ninyo sa Ugnayan. Aasahan ninyo na maaalis o mabago sa loob nang karampatang panahon pagkatapos ng masusing pagsusuri.

Para sa karagdagang suhesyon, puna, tanong o imbitasyon, maari po lamang gamitin ang Ugnayan o sumulat sa basurerongpinoy@yahoo(dot)com.

Advertisements
%d bloggers like this: