Basurerong Pinoy

Mga Samu't Saring Katha ng Isang Basurerong Pinoy, Anak Busabos at Alipin ng Kahibangan

Tag Archives: bisnis

Pagtambay, Isang Bisnis Din

Ang bisnis ko ay pangangalap ng basura.

Blind Musician

Musika Ang Negosyo

Sa palagayko, ito na rin ang trabahoko. Ngunit, lahat ba na bisnis ay trabaho?

Sa mga nagdaang araw, ilan sa mga napulot kong ikinalat dito sa mumunting kariton ko sa net ay mga patungkol sa mga TAMBAY.

At ‘pag sinabi na nating tambay ay mga walang ginagawa o nagpapalipas lang ng oras. Di produktivo, ika nga. Ga’non ba talaga?

Maaari ring bisnis ang pagtambay.

Naku! Ito na naman ako, ibinibinta ang pagiging tambay.

Isa sa katangian ng negosyo o ang pinakamahalaga sa mga katangian ng magandang negosyo ay ang sabi nilang ‘building relationship’, dapat malawig ang pakikipag-ugnayan. Sa relationship nagkakaroon ng bisnis.

At sa tambayan lang ito mangyayari!

Sure. Dapat may palitan ng kalakal o serbis. Sa pagpapalitan ng mga bagay, may nangyayaring bisnis.

Ako. Kapag napadaan ako sa tambayan ng mga walang ginagawa, umuupo rin ako kasama nila. Nakikipag-usap, pinapalawigko ang samahan naming mga tambay sa kanto. At dahil dito, hindi ko na kailangang gumawi pa sa bawat bahay ng mga tambay upang mangalap ng basura. Dinadala na sa tambayan, he he he.

Sino ba ang may gustong bumili o tumangkilik sa inilalako mong serbis o bagay kundi ang mga taong nakaugnayanmo na at nagkaroon ng tiwala sa iyo?

Kapag sinuwerteka, bawat pakikipagkamaymo, bawat pakikipagpalitanmo ng tawa o ngiti ay nangangahulugang bisnis sa hinaharap. Sa bawat klink at toink ng mga baso ay isang pahiwatig ng isang bisnis dahil ang gawinmo lang ay lagyan ng benefits ang mga pangyayari sa buhay na walang ginagawa.

Tignan lang ito sa ibang perspektibo o lagyan ng ilang kahulugan para di maging kahibangan lang.

Huwag sayangin ang oras sa kakaisip na ang bisnis ay gawain o trabaho.

Kaya sa lahat na mga tambay, palawigin natin ang ating samahan. Lagyan ng value ito ika nga. Sino ba ang makakaalam, baka bukas o makalawa, ang pagiging tambay ang bisnis natin.

Baka sa susunod, tayo ang makakaisip ng bagong pisbuk o prenster?

Dagdag Gawain:

1. Paano mo pinapalawig ang pakikipag-ugnayan sa iba? Ano ang mga dahilanmo?

2. Paanomo ginagamit ang panahonmo sa mga tambay?

3. Ano ang pinakamagandang payo na natanggapmo galing sa magulangmo?


Advertisements
%d bloggers like this: