Basurerong Pinoy

Mga Samu't Saring Katha ng Isang Basurerong Pinoy, Anak Busabos at Alipin ng Kahibangan

Tag Archives: bote

Nay, Pabilan ng Laptop

Sinaunang Laptop

Ancient Laptop

O, hayan, kung isa ka nang Nanay o Tatay o Naytay, huwag kang magalit sa anak mong tambay. Kung hindi mo pa sila naiintindihan, balikan mo ang napulot kung ipinoste kahapon. Tinanongko: Madali bang maging TAMBAY?

Nasa saiyo lang kung paano maging productivo ang anakmo. Bilhanmo ng laptop!

Isama mo na rin ang smartbro o kaya, globe tattoo.

Samahan mo pa kaya ng konting abuloy sa simbahan at magdasal na gawing hacker ang anakmo at nang hindi na manghingi ng pangload dahil kaya na niyang i-reconfigure ang broadband na walang gastos.

Sasaya ka pa dahil alam kong adik ka rin sa net!

Kung ikaw naman yung anak, pagawa mo sa Nanaymo o Tataymo ang kababasa mo lang. Sabihin mo:

Gusto kong maging hacker!

Kung magagalit dahil hinusgahan ka na niya bago ka pa nakagalaw, sabihinmo:

Magda-download ka lang ng torrent files ng mga e-books ni Dan Brown at ni Kafka.

Kung kulang pa rin ang sales talks mo, sabihin mo:

Gusto kong matuto ng Nippongo.

Siguro, papayag na niyan. Tapos, i-downloadmo ang torrent file ng pelikulang Letters from Iwo Jima. Di ba astig?

Kung kulang pa rin ang powers mo, siguro may DVD player naman kayo? Kalimutan mo nalang yang laptop. Pabili ka ng pekeng DVD rip ng pelikulang Letters from Iwo Jima. Yayahin mo nalang na manood ang mga parents mo.

Hayan, may family bonding time na kayo.

I-slow motion mo ngayon ang movie at palutangin ang sub-title na ingles. At, sabay-sabay ninyong basahin ito na may kalakasan.

Ayos ba?

Dagdag Gawain:

1. Ilistamo lahat na pinabilimo sa mga magulangmo na hindi binili.

2. Pag natapos mo na, puntahan sila at tanungin kung bakit?

3. Ilista mo lahat na sagot nila at ipaskil sa pintuan ng kuwarto mo.

Advertisements

Kumpul-kumpol na Basura

Marami ang mga nagkalat d’yan. Pansinin ninyo.

Basura sa tabi ng kalan

Karamihan ay mga nagkakalat na tuladko.

Kayo, ‘di ba kayo nagtatapon ng kung anu-ano? Sa tabi ba ng upuanmo noong ‘lementarika, malinis? Kunwarika pa? Alamko, hindi. Ganyan kasi ako noon. Kitam?!

Karamihan kasi sa atin, ang sarili ang basehan ng panghuhusga–dahil ginagawako, alamko, ginagawamo rin. O, kaya karamihan may aydol at ikukumpara ang sarili sa aydol n’ya. Tuloy, walang magawa kasi palagi na lang may kumparahan. Ang resulta: basura ang mga nagawa. Nagkalat na basura. Sayang.

Parang naghalu-halong papel, bote’t dyaryo ang laman nitong sitio na ito. Kaya’t magtiiska at matutong masegregeyt ng alin sa gusto mong tama. Basta ako, maghain ng maghain ng halu-halong balat at tinalupan. Kunwari’y may mga malinis na bote na pwedeng pag-aksayahan ng tingin at ang mga iba, wala lang talaga kundi nasama lang sa walang kwentang katha.

Kapakapakinabang o Walang Pakinabang

Upang ‘di tayo malito at maiwasan ng hindi pagkakaunawaan, gagawa tayo ng segregasion.

Ang Bakal

Lahat na usapin tungkol at patungkol sa pulitika, pamumulitika, politiko at lahat na usapin patungkol sa politiks ay ilagay natin sa katergoryang bakal. Isama na rin natin dito ang lahat na usapin tungkol at patungkol sa relihion, pananampalataya sa Diyos o lahat na metapisikal na ideya. Ibasura na rin natin dito ang lahat na usapin na patungkol sa pilosopiya kung mayroon man.

Ang Bote

Lahat na usapin at pag-uusap tungkol at patungkol sa pinansial, ekonomiya, pangangalakal at pamamahala sa negosyo ay isilid natin sa katergoryang bote.

Ang Dyaryo

Mga bagay-bagay na patungkol at tungkol naman sa mga literatura, arte, at kaartehan, syobiz, isports, tsismis, fityur at mga tao at pagkatao ay ilagay natin sa katergoryang dyaryo.

At Iba Pa

At lahat na kathang isip– totoo o hindi totoo, kababalaghan, kahibangan–ay isupot natin sa ibaba ng katergoryang at iba pa.

Hayan. May kaayusan na! ‘di ba masaya kung maayos ang paligid?

Mga walang kwentang mga tao, bagay, lugal, pangyayari ay ilagay na lang natin sa nabubulok (sige tawa!) na basurahan at hayaan na lang nating mabulok sila doon tulad ng mga bulok na pulitiko at bulok na sistema. Kung kailangang pagtuonan sila ng pansin, e, di ilagay natin sa kanilang kinalalagyang katergoya.

Maligayang pangangalkal sa inyong lahat!

Pagsasanay:

1. Bumili ng di-mamahaling notbuk at gawin itong listahan ng mga aral na napupulotmo araw-araw. I-segregeyt ang mga ito sa maayos na kategorya.

2. Subukanmo, walang mawawala sa iyo.

%d bloggers like this: